Enkeltstående kurs

Vi tilbyr mange spennende og lærerike kurs innen en rekke ulike temaer. Fellesnevneren for kursene er at de vil øke kunnskapen og bevisstheten rundt virksomhetens HMS-arbeid. Vi kan holde kursene i egne lokaler, på seminarer eller hos kundens. Kursene er lagt opp til å vare i ca. to timer, men kan også tilpasses bedriftens behov.

Sikkerhetsledelse

Kurset omfatter ulike temaer som lederstil, psykososialt –og organisatorisk arbeidsmiljø, samt roller og oppgaver for arbeidsgiver, arbeidstager og verneombud. Temaene gir et spennende innblikk i hvordan vi utvikler gode team på arbeidsplassen.

Kontakt oss

Motivasjon

Hva er det som motiverer oss og hva er det som hemmer oss? Dette er noe av det vi prøver å finne svaret på. I kurset ser vi bl.a. på intern og ekstern motivasjon og hvordan vi bruker målstyring som motivasjon i arbeidslivet.

Kontakt oss

Kommunikasjon

Med konkrete eksempler og enkle grep viser vi hvordan kommunikasjonen kan forbedres. På kurset gjennomgås og diskuteres temaene møteledelse, hvordan overbevise og påvirke, hindringer for god kommunikasjon og hvordan kommunisere godt.

Kontakt oss

Konflikthåndtering

I dette kurset ser vi på de vanligste årsaker til konflikter og vanskelige saker som mobbing, utfrysning og trusler. Ved bruk av praktisk tilnærming viser vi hvordan man ved ulike metoder kan forebygge og håndtere ulike typer konflikter.

Kontakt oss

Risikohåndtering

God risikohåndtering er en forutsetning for å skape et godt og trygt arbeidsmiljø. I dette kurset viser vi hvordan gode risikovurderinger utføres og hvordan vi kan forebygge skader og ulykker.

Kontakt oss

Beredskap

Temaer som belyses på kurset er beredskapsledelse, brannvern, trusler, vold og terror. Målet med kurset er å sette deltagerne i stand til å vurdere trusselbildet og videre føle seg kompetent til å komme med forslag til beredskapsmessige forbedringer.

Kontakt oss

Miljø

I flere bransjer er det nå blitt helt nødvendig å ha en klar og uttalt miljøprofil for å bli ansett som en seriøs aktør. I dette kurset får deltagerne innsikt i hvordan vi påvirker miljøet. Vi vil derfor snakke om viktige aspekter som miljørisiko, energi og utslipp.

Kontakt oss