HMS-kurs

HMS-opplæring er lovpålagt for bedriftens leder, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg med flere. Kursene undervises av instruktører på en fengende og interessant måte. Forkunnskaper er ikke nødvendig for å kunne delta. Kursene gjennomføres av dyktige instruktører med evnen til å undervise på en enkel, interessant og fengende måte så det stilles ingen krav til forkunnskaper for å kunne delta. Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

Lovpålagt

HMS-kurs for ledere

Kurset er utviklet i samarbeid med fagekspertise innen organisasjonspsykologi, sosiologi, jus, pedagogikk og HMS. Dette har vi gjort for å møte krav og forventninger som stilles til et profesjonelt, fengende og givende kurs. Kurset er basert på Arbeidstilsynets veiledning.

Les mer

Lovpålagt

HMS-kurs for verneombud

Kurset har som hensikt at verneombudene skal kunne utføre sine oppgaver på best mulig måte. Vi er derfor opptatt av at kursene skal være lærerike, interessante og relevante. Temaene som gjennomgås i kurset er basert på kravene i HMS-lovgivningen.

Les mer

Enkeltstående kurs

Vi har syv ulike kurs som alle vil kunne bidra til å øke virksomhetens HMS-kompetanse.

Les mer

Skreddersydde kurs

Vi tilbyr skreddersydd opplæring til virksomhetens særegne behov.

Les mer