Lovpålagt

HMS-kurs for ledere

Kurset er utviklet i samarbeid med fagekspertise innen organisasjonspsykologi, sosiologi, jus, pedagogikk og HMS. Dette har vi gjort for å møte krav og forventninger som stilles til et profesjonelt, fengende og givende kurs. Kurset er basert på Arbeidstilsynets veiledning.

Kom igang

Hva lærer du?

De ulike temaene som gjennomgås i løpet av kurset, gir innsikt i hvilke krav som stilles til virksomhetens ledere. Kurset er bygget opp for å gi grunnlag for refleksjon, forståelse og samtale rundt de viktigste aspektene innenfor sikkerhetsledelse.


1. Sikkerhetsledelse

Et kurs for deg som ønsker å få et spennende innblikk i hvordan team bør ledes og utvikles.

2. Motivasjon

I kurset får du innsikt i anerkjente metoder og virkemidler som vil virke motivasjonsøkende for deg og ditt team.

3. Kommunikasjon

Med enkle, konkrete virkemidler lærer du å utnytte ditt potensiale gjennom bedre kommunikasjon.

4. Konflikthåndtering

I kurset ser vi på hvilke metoder og virkemidler vi kan bruke for å finne de gode løsningene på vanskelige konflikter.

5. Risikohåndtering

I dette kurset viser vi hvordan god risikovurdering brukes for å skape et godt og trygt arbeidsmiljø.

6. Beredskap

Gjennom kurset får deltagerne innblikk i ulike scenarioer som brann, trusler og vold og hvordan dette best kan håndteres.

7. Miljø

I dette kurset får deltagerne innsikt i hvordan vi påvirker miljøet. Vi vil derfor snakke om viktige aspekter som miljørisiko, energi og utslipp.

Ingen kurs i nærheten av deg?

Vi ønsker å tilby kurs til alle som har behov for det, uavhengig av lokasjon. Kontakt oss, så finner vi en god løsning.

Ta kontakt