Lovpålagt

HMS-kurs for verneombud

Kurset har som hensikt at verneombudene skal kunne utføre sine oppgaver på best mulig måte. Vi er derfor opptatt av at kursene skal være lærerike, interessante og relevante. Temaene som gjennomgås i kurset er basert på kravene i HMS-lovgivningen.

Kom igang

Hva lærer du?

De ulike temaene som gjennomgås i løpet av kurset, gir innsikt i hvilke krav som stilles til virksomhetens verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget. Kurset er bygget opp for å gi grunnlag for refleksjon, forståelse og samtale rundt de viktigste aspektene innenfor sikkerhetsarbeidet.


1. Sikkerhetsledelse

Et kurs for deg som ønsker å få et spennende innblikk i hvordan team bør ledes og utvikles.

2. Motivasjon

I kurset får du innsikt i anerkjente metoder og virkemidler som vil virke motivasjonsøkende for deg og ditt team.

3. Kommunikasjon

Med enkle, konkrete virkemidler lærer du å utnytte ditt potensiale gjennom bedre kommunikasjon.

4. Konflikthåndtering

I kurset ser vi på hvilke metoder og virkemidler vi kan bruke for å finne de gode løsningene på vanskelige konflikter.

5. Risikohåndtering

I dette kurset viser vi hvordan god risikovurdering brukes for å skape et godt og trygt arbeidsmiljø.

6. Beredskap

Gjennom kurset får deltagerne innblikk i ulike scenarioer som brann, trusler og vold og hvordan dette best kan håndteres.

7. Miljø

I dette kurset får deltagerne innsikt i hvordan vi påvirker miljøet. Vi vil derfor snakke om viktige aspekter som miljørisiko, energi og utslipp.

Ingen kurs i nærheten av deg?

Vi ønsker å tilby kurs til alle som har behov for det, uavhengig av lokasjon. Kontakt oss, så finner vi en god løsning.

Ta kontakt