Rådgivning for industrien

Mange virksomheter er opptatt av å forebygge skader, men er usikre på hvilke virkemidler de skal benytte for å skape et tryggere arbeidsmiljø. I tillegg ser mange virksomheter at de også har potensiale for økt effektivitet gjennom bedre planlegging. Planleggingsverktøy «Risk-plan» er utviklet nettopp for å kombinere behovet for økt effektivitet og sikkerhet.

Kom igang