Rådgivning for institusjoner

Vi retter oss mot de mange lederne for ulike behandlingsinstitusjoner som opplever HMS regelverket som uoversiktlig og HMS arbeidet som uforholdsmessig resurskrevende. Mange ledere opplever i tillegg at de ikke har kapasitet til å utøve HMS arbeide på en tilfredsstillende måte. Vi hjelper til med blant annet å tilfredsstille krav gitt i «Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter”

Kom igang